Rendeletek

Ezen az oldalon megtalálja az összes hatályos önkormányzati rendeletet.

A HATÁLYOS RENDELETEK TÉMA SZERINT:

Adórendeletek:

A helyi adókról szóló rendelet (hatályos 2018. május 30-tól)

Adóérdekeltségi rendszer

Talajterhelési díj  (a 2018. január 1-től)


Építési-műszaki jellegű rendeletek:

Építési szabályzat és rendezési terv (2018.05.05.)

    Belterületi szabályozás

    Külterületi szabályozás

 

Helyi Építési Szabályzat (2019.02.21-től hatályos)

    1. számú melléklet Harta külterület szabályozási terv délnyugat számozott

    1. számú melléklet Harta külterület szabályozási terv délkelet számozott

    1. számú melléklet Harta külterület szabályozási terv északnyugat számozott

    1. számú melléklet Harta külterület szabályozási terv északkelet számozott

    2. számú melléklet Harta belterület és környéke szabályozási terv számozott

    3. számú melléklet

    4. számú melléklet

    5. számú melléklet

    6. számú melléklet

    7. számú melléklet

 

Házszámozás, közterület-elnevezés

Közterület-használat (2016.12.01.)

Közútkezelés

 

Partnerségi rendelet

 

Településképről

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet-1

4.melléklet-2


Szakigazgatási rendeletek:

Anyakönyvi díjak

Első lakáshoz jutók támogatása(2019.01.23.)

Gyermekvédelem (hatályos 2019. 01. 01-től)


Ket. (2004. évi CXL tv.) hatálybalépése szabályai

Szociális ellátások (2019. 07. 31.)

Térítési díj - Gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás (2019.01.01.)

Térítési díj - Szociális központ ellátásai (2019.03.01-től)

Helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok száma

Az egészségügyi körzetekrőlKörnyezetvédelmi-kommunális rendeletek:

Hulladékszállítás


Szennyvíz-szállítás


Temető (2018.01.01.)


Pénzügyi-gazdálkodási rendeletek:

A költségvetési és zárszámadási mérlegrendszer követelményei

Államháztartáson kívüli források, támogatások

Költségvetés (2018.)  Mellékletek

Kölségvetés (2019.)  Mellékletek


Vagyon(2017.10.01.)

Zárszámadás  Mellékletek


Egyéb

Címer és zászló

Harta Nagyközségért és Harta Díszpolgára

Közművelődés

Köztisztviselői juttatások

Szervezeti és Működési Szabályzat (2018.09.25.)

Szociális tüzifa (hatályos 2019.10.01-től)