Bursa Hungarica 2023.

 

Harta Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs és Minisztériummal együttműködve

 

kiírja 2023. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű

 -   „A” típusú pályázat: felsőoktatási  hallgatók, 

            2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

                                         illetve

 -  B” típusú pályázat: felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók      

        2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú

        végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert

        érettségizettek  részére és a 2023/2024. tanévben  ténylegesen megkezdik tanulmányikat        

        teljes idejű ( nappali munkarend ) keretében

                    

                

 

A pályázóknak a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően, azt kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell  benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt, az önkormányzat 4-es számú irodájában.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  2022.  november 3.