CSC 0064

M E G H Í V Ó

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május. 25-én, (szerdán) közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra

NAPIREND

  1. Közmeghallgatás
  2. Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: elnök

3 .Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: elnök

4. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása, a 2021. évi maradvány jóváhagyása   

Előadó: elnök

5. Tájékoztató a Hartai Hétszínvirág Óvoda és a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmények vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzésről

        Előadó: elnök

6. Tájékoztató a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzéséről

                   Előadó: elnök

        7. A Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak díjalapjának meghatározása

                   Előadó: elnök

        8. Egyéb ügyek

                   Előadó: elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2022. május 18.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök