EFOP

FELHÍVÁS
önálló életvitelre képessé tevő programok

Harta Nagyközség Önkormányzata a Solti Konzorcium EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése című és EFOP-1.5.3-16-2017-00016 kódszámú projekt keretében 2 napos önálló életvitelre képessé tevő programot szervez.

A program célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportok tagjai képesek legyenek az önálló életvitelre. Megértsék helyzetük tarthatatlanságát. Motivációjuk ébredjen a változásra és változtatásra. Képesek legyenek belső és külső erőforrásokat igénybe venni élethelyzetük és munkaerő piaci helyzetük javítására. Legyenek képesek együttműködésre környezetükkel, mind személyes szinten, mind közösségi szinteken.

A program időpontjai:

  • 2020. június 16-17. 9.00 -15.30-ig
  • 2020. június 23-24. 9.00 - 15.30-ig
  • 2020. június 25-26. 9.00 - 15.30-ig

A programon gyakorlatorientált módon ismerkedhetnek meg a részvevők:

  • a háztartástan alapjaival,
  • a családi erőforrás és időgazdálkodás alapjaival,
  • a szülői feladatok szervezésével,
  • a pénzkezeléssel, családi költségvetés készítéssel,
  • a konfliktuskezelés és probléma-megoldási technikákkal, valamint
  • a hivatali ügyintézéshez szükséges iratkészítéssel, nyomtatványkitöltéssel.

A programra azon hartai lakosok jelentkezését várjuk, akik hátrányos helyzetű csoportok tagjai, alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, vagy munkatapasztalattal nem rendelkeznek.

A programban való részvétel feltételiről Lehota Linda családsegítő nyújt részletes felvilágosítást.

Jelentkezni 2020. június 10-ig lehet!