M E G H Í V Ó

 

 

 Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.03.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. december 19-re (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 15:00 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Harta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

  1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaprogramja

Előadó: polgármester

  1. Harta Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: jegyző

  1. Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási programok indításáról

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés a polgármester jutalmazására vonatkozóan

Előadó: alpolgármester

  1. Köztisztviselői illetményalap meghatározása a 2020. évre vonatkozóan

Előadó: polgármester

  1. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat által átvett intézmények működéséről

Előadó: intézményvezetők

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. december 13.