Értesítem a lakosságot, hogy kizárólag tűzifával fűtő lakosok részére természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra nyújtható be kérelem

a Polgármesteri  Hivatal 4-es számú irodájában

Benyújtási határidő: 2019. október 21. és 2019. november 15. közötti időszak

 

 

Jogosultsági feltételek:

  1. Tüzelőanyag-támogatásra jogosult, aki

a.) aktív korúak ellátására, vagy

b.) időskorúak járadékára, vagy

c.) rendszeresen folyósított települési támogatásra jogosult, vagy

d.) akinek családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

  1. Támogatásban részesíthető:
  • aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb

összegének 400 %-át ( 114.000,- Ft),

  • akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj

legkisebb összegének 300%-át (  85.500,- Ft)

A kérelem kötelező melléklete az 1. pont esetén a jogosultságot megállapító határozat,  a 2. pont esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.

Harta,  2019. október 15.

                                                                                                                                                                                                                 

Dollenstein László
polgármester