Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. október 24-re (csütörtök) összehívom és az alakuló ülésre tisztelettel meghívom.

Az alakuló ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az alakuló ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az alakuló ülés napirendje:

  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

  1. A Képviselő-testület eskütétele

Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

  1. A polgármester eskütétele

Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

  1. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előadó: polgármester

  1. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Előadó: jegyző

  1. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Előadó: polgármester

  1. A Pénzügyi-gazdasági, településfejlesztési és ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

            Előadó: polgármester

  1. Társulási Tanácsokba tagok delegálása

Előadó: jegyző

  1. Egyéb ügyek:

      - Tájékoztató a képviselő-testületi működés legfontosabb szabályairól

      Előadó: jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. október 17.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester