M E G H Í V Ó
  Harta

 

  Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján
Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2018. december 13-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az ülés napirendje:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a Dunatáj Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány 2017. november 28-án egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház revíziós jegyzőkönyvének elfogadásáról és a tájház működésével kapcsolatos döntésekről

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat által átvett intézmények működéséről

Előadó: intézményvezetők

 1. Harta Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. A Képviselő-testület 2019. évi munkaprogramja

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási programok indításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés „A közétkeztetést ellátó főzőkonyha fejlesztése Hartán” című projekthez kapcsolódó eszközbeszerzési eljárás jóváhagyásáról

           Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a „Szálláshely kialakítása Harta központjában I. ütem” közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról

            Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Dollenstein László, polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2018. december 04.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester