M E G H Í V Ó Harta

Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2018. november 22-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 17 óra

Az ülés napirendje:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés Harta készülő Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása tárgyában

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 16/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés karácsonyi támogatásról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés a hartai 1012 hrsz-ú és a 1844/8 hrsz-ú ingatlanok területcseréjéről

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés „Szálláshely kialakítása Harta központjában I. ütem” beruházás megvalósításához önerő biztosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjairól szóló 110/2017.(XI.29.) Kt. határozat módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Tájékoztató a közfoglalkoztatás tapasztalatairól és döntés a 2019. évi programokról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Tájékoztató az év folyamán benyújtott önkormányzati pályázatokról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Előterjesztés Leitert Ottó ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: Dollenstein László, polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2018. november 16.

                                                                                    Dollenstein László

                                                                                          polgármester