A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
értesíti a szülőket, hogy az

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA 
a 2017/2018-as tanévre

2017.04.20-án és 04.21-én lesz

Helye: Óvoda, vezetői iroda
Ideje: 8-16 óráig

Az óvoda új kiscsoportjába azokat a gyerekeket kell beíratni, akik 2017. aug. 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Azoknak a gyermekeknek, akik 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket (elő felvételes jelentkezők) óvodai jelentkezési szándékukat a fenti időpontokban szintén jelezni kell. Az óvodai felvételükről a 2017/2018-as nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A döntés ellen a szülő, gondviselő a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást indíthat, melyet az óvoda vezetőjéhez kell írásban benyújtani. Az eljárás során a másodfokú döntést a fenntartó hozza meg.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a már óvodába járó gyerekeket nem kell beíratni!

Kérjük, hogy a beiratkozás alkalmával a következőket hozzák magukkal a kedves szülők:
- a gyermek anyakönyvi kivonatát
- a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímigázóló kártyáját
- a gyermek TAJ számát

Tupcsiáné Szabados Magdolna
óvodavezető